Manipulující vzorce a predátoři

by Petra

Tento článek byl psán na mé cestě k Srdci v tomto tématu, odpovídá pohledu a možnému řešení na úrovni duality. Ve stavu Srdce mohou být některé věci i dost jinak vnímané…

Manipulující vzorce jsou nástrojem predátorů, ale mohou k ni sklouznout i ti, jenž ve svém základním nastavení predátorské sklony nemají. Manipulující vzorce jsou často přejímány – v dětství i v dospělosti, abychom obstáli ve světě „manipulace“. On na mě, já na tebe (nebo sebe).

Jedním z velmi častých „sebe-manipulujících“ vzorců je například „(Ne)zasloužit si něco“. Tedy vzorec, přes který požadujeme, očekáváme, chceme kontrolovat, vynucovat (u druhých i sebe). Takových podobných je celá řada. Některé jsou mazaně maskovaná také za role obětí, role zachránců, role milujících – žárlících a podobně.

Jestliže se sami zamotáme do manipulujících vzorců a nejsme ve své podstatě predátoři, je pro nás zjištění, že lze fungovat i mimo tyto manipulace, velmi velmi osvobozující. Jako když se před vámi otevře úplně nový svět, „váš“ svět. Svět, jenž vám dává smysl, svět, který má šanci rezonovat s energií srdce.

Jak se projevují manipulující vzorce nebo přímo predátoři? Například:
*chtějí mít kontrolu
*vyžadují poslušnost
*záměrně vyvolávají pocit viny, studu, selhání
*poukazují na nějaké nedostatečnosti, neschopnosti
*obviňují ze zrady, bezohlednosti, msty
*manipulují přes touhu druhého být přijímán, milován, akceptován
*požadují vděk za to, co bylo uděláno (ale zavděčit se jim v podstatě nejde)
*požadují, aby jim druzí naplňovali jejich potřeby
*tvoří tlak a dramata

Jestliže nejste predátor jako takový, skrze vlastní sebereflexi dříve nebo později pravděpodobně dojdete k prozření, že něco z výše uvedeného (nebo cokoli jiného) děláte nebo jste dělali právě ve snaze s druhými manipulovat nebo jste naopak sebou právě přes tyto vzorce nechali manipulovat ve snaze vyhovět predátorovi nebo manipulátorovi a „v dobrém“ s ním vycházet. 

Predátor si to také může uvědomit, ale ve je mu to přirozené, vzorců je ochotný se pustit dočasně, na oko – aby mu oběť neutekla nebo nad ní neztratil svou moc úplně. To predátor nechce. Nechce vás celé hned pozřít. Chce mít stálý přísun vaší energie.  Chce mít nad námi sílu a vliv – a tak „kořisti“ někdy i může umožnit, aby měla pocit, že ho má v hrsti ona. Někdy naopak záměrně vyvolává pocit, že to je právě on, který se obětuje, dává „více“, je „v právu atd.
Predátor pomalu (no nebo i rychle 😀 ) vláká do svých sítí a postupně (nebo skokově) utahuje smyčku.. pak povolí a pak zase utahuje, požaduje, tvoří nátlak.

Jestli jste někdy zažili vztah s predátorem (jakýkoli vztah), jistě víte, jak obtížné může být se z něj vymanit. I po ukončení z vaší strany mohou být ze strany predátorů snahy zůstat nějakým způsobem v kontaktu – zejména proto, aby průběžně mohli dělat další nátlak nebo vás alespoň „informovat“ (přímo nebo klidně i nepřímo, přes někoho) o těžké situaci, zklamání a nevděku, které se jim ze vaší strany dostalo.

Predátoři nejsou „špatní“, jen jsou jiní. Jejich základní nastavení je jiné a nepředěláte je. Můžete je určitým způsobem a do určité míry „zkultivovat“, ale nejste-li predátor, vztah s  predátorem vás bude značně vyčerpávat – budete muset neustále střežit své hranice, protože predátor se je bude stále snažit nějak atakovat a posouvat ve svůj prospěch, směrem, který chce a požaduje on.

Přestože manipulující vztahy se snaží o naší energetickou závislost, potenciál těchto vztahů je naopak odvaha převzít zodpovědnost za sebe (ne se schovávat za predátora) a sebedůvěra pramenící  z  poznání, že existují nástroje, s pomocí nichž je možné se predátorům vymezit. Nenechte se predátory zastrašit, nedělejte ze sebe kořist – tím, že predátorům budete ustupovat a snažit se vyhovět, tím jim nijak nepomáháte ve změně. Predátora nezměníte. Ani on vás. „Jen“ ve vztahu s ním přicházíte o svou energie, o své sny, o cestu svého srdce a o radost ze svého života.

Nechte predátory být tím, kým jsou a umožněte to samé i sobě ♥

Za foto děkuji Moni Hruška 

Leave a Comment