Energie Srdce: Uvolnit z těla, nepotlačit do těla

by Petra

Nepotlačujte emoce, otevřete se jim a vstupte do nich vědomě – uvědomujte si, že jste nyní pod jejich vlivem.  To samotné vám může pomoci se alespoň částečně uvolnit a tím otevřít jinému úhlu pohledu, kdy již nejste uvnitř nějakého problému, který řešíte nebo emoce, která vás zaplavila. Jste již zčásti i mimo to, v určitého nadhledu, není tam již to úplné ztotožněni.

Uvědomováním si svých emocí bez ukazování prstem na druhé či sebe přirozeným způsobem tvoříme prostor pro přijetí toho, co je vyvolalo, a tím k odpoutávání se od programů, emočních otisků i prostor pro jejich uvolňování na úrovni fyzického těla.

You may also like

Leave a Comment