Z duality k Srdci, k pravému já

Vztahy – dualita nebo jednota?

Všechny vztahy lze vnímat a prožívat z úrovně duality i z úrovně Jednoty. Když jsme ztotožněni s nějakou představou a zdá se, že jí druhý naplňuje, cítíme souznění. Když začne druhý jednat mimo tuto představu, začneme se durdit – to jako néé, takhle by to nešlo. Je to ale jen důsledek našeho ztotožnění s danou představou.

Když jsi ve stavu Srdce, miluješ a není co řešit. Jen je to jinak, než je nám běžně předkládáno – miluješ a neřešíš, jestli tě ten druhý zrovna blahořečí nebo odsuzuje.

Neznamená to ale, že jsi v područí druhého. Když jsi sám sebou, jsi mimo duální hry. A to se tomu, u koho momentálně v rámci vztahu převládá připoutanost k nějakému duální programu nad spojením Srdcem, pravděpodobně nebude líbit a sám vztah pomyslně ukončí.

Vztah ukončit nejde, jsme všichni jedno, nejde odseknout nějakou část, která se nám zrovna nehodí do krámu… vztahy se mohou pouze nějak proměnit. Může se různě měnit prostor mezi námi tvořený tím, jak sebe a druhého vnímáme.

Vnímejte, jak to máte vy ze své strany…. Máte mezi sebou a druhými, mezi sebou a svým Srdcem zdi nebo volný prostor?

Mám dva vztahy, v kterých jsem v minulosti stavěla zdi, protože mi to přišlo jako jediné řešení, aby mi nebylo ubližováno. Ehm, takto jsem uvěřila, že to je. Že musím přeci chránit ty své osobní hranic, vymezit se vůči těm, kteří mě nerespektují.. Jenže… Jenže ve spojení se Srdcem ty zdi mizely – samy, představte si 🙂 A já se snažila být tedy bez nich a vždy velmi podobný scénář, který mě zase přivedl k umlčení srdce a postavení zdi. To, co mi pomohlo pobrat, kam mě Srdce vedlo, bylo to, že přede mnou postavil zeď někdo, koho mám ráda. Teprve až pak jsem se otevřela poznání vztahů z úrovně Jednoty, kde nejsou zdi, neb v Srdci prostě zeď nepostavíš. Zdi tvoří duální programy, jsou součástí duální her o energie..

Někdy příště sepíši, jak toto poznání proměnilo můj vztah k sobě i těm, které jsem vnímala jako ty, kteří mě nějak ubližují, ohrožují, vysávají, nerespektují, napadají mě a mé energetické pole atd.… Všechny tyto představy jsou totiž navázané na duální programy.. Ono vysvobození není stavění zdí a respekt ke svým osobním hranicím.

Vysvobození nastává, když začnete respektovat – vnímat a následovat své pravé já, své Srdci a to je něco docela jiného než respekt na úrovni osobních hranic, jak jsme k tomu vedeni z úrovně duality…

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *