Pochopení ♥

by Petra

Až se v tobě v nějaké záležitosti rozprostře stav Srdce, uvolní se v tobě ztotožnění s ní. A začneš mít pochopení sám pro sebe a situace, kde ve stavu Srdce zatím nejsi. A začneš mít pochopení také pro ostatní, kteří v takovém stavu v něčem nejsou. Přestáváš stav mimo Srdce vnímat jako nějaké ohrožení sebe a své svobody. Důvěřuješ vedení Srdce. Přestáváš se podílet na rozkmitávání duálního kyvadla…

Děkuji za možnost sdílet vaše světlo skrze barevný otisk ♥

You may also like

Leave a Comment