Poselství Srdce a darů Země

Nenechte se vtáhnout do boje o energie

Vyjádřit nesouhlas vyžaduje odvahu. Vyjádřit nesouhlas z úrovně srdce vyžaduje odvahu a soucit. Říkejme NE manipulaci, vyvolávání strachu a nátlaku.. Říkejme ANO respektu, svobodě a lásce. Neodsuzujme lidi, ale činy, jež odlidšťují..  Cesta pravdy není založená na strachu, vyvolávání strachu ani sobeckých zájmech. Vnímejte pravdu srdcem.  Nenechte se vtáhnout do boje o energie, jednejte z místa svého Srdce. Nadechujte i vydechujte své světlo, nese pravdu…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *