Stromová esence Dub

by Petra

Stejně jako všechny stromy i dub na nás působí z vědomí jednoty, tedy sjednocuje ženskou i mužskou energii.

Stromová esence dub nám v tom napomáhá zejména podporou vnímat a rozlišovat, co je třeba přijmout a co nás vede k nějaké změně nebo nějakému konání. Učí nás odstoupit a vnímat z nadhledu a rozlišovat, co je třeba dělat, čemu věnovat svou pozornost i co máme nechat skrze nás volně projít nebo přestat to řešit a ulpívat na tom.

Esence dubu je podporou v tom být ukotvený v přítomnosti skrze své Srdce, nebloudit v minulosti ani neutíkat před přítomností do představ o budoucnosti. Být vnímavý a klidný, připravený konat i odpočívat, dávat i přijímat.

Dubová stromová esence rezonuje s vyzrálou mužskou energií, která je sebejistá i uvolněná zároveň. Dokáže si poradit s novými situacemi a to, co přichází, přijímá, aniž by vytvářela tlak na sebe nebo druhé. Současně s tím rezonuje i s vyzrálou ženskou energií, jenž je rozprostřená v přítomnosti, vnímavá, otevřená. Přijímající a dávající bez snahy manipulace a vynucování si něčeho, ve vnitřním klidu a důvěře bez ohledu na aktuální vnější okolnosti.

Stromová esence Dub je kromě toho podporou: 

  • když je pro nás těžké přijmout to, co nyní není možné změnit nebo to zkrátka my měnit nemůžeme nebo nemáme
  • při vnitřním tlaku, že se něco neděje nebo neodvíjí dle našich představ
  • při netrpělivosti, pocitech, že jsme pod tlakem nedostatku času
  • při přebírání zodpovědnosti za někoho jiného i při neochotě převzít zodpovědnost za sebe a své jednání
  • když nás vyvádí z rovnováhy lidé, kteří dělají věci pomaleji/jinak než bychom dělali my sami nebo jak bychom rádi
  • když máme tendenci nevnímat signály těla, že je třeba více odpočívat a snažíme se signály únavy přemoci vůlí
  • když máme pocit, že je toho na nás moc, že je vše náročné, vše na nás obrazně řečeno padá
  • když máme v nějaké záležitosti tendenci upadat do pasivity ve smyslu rezignace nebo naopak se v ní snažíme protlačit svou za každou cenu
  • když nám chybí energie, jsme vyhořelí, bez spojení na sebe, své Srdce, své fyzické tělo nebo Zemi a život na Zemi obecně

Stromové esence Rozvést nesou esence daného druhu stromu. Vznikají vždy přímo na objednávku a v přímém propojení s na celý strom. Všechny stromové esence vznikají ve spojení se stromy rostoucími na ze zahradě Rozkvést.

You may also like

Leave a Comment