Stromová esence Švestka – vztahy

by Petra

Esence švestky je láskyplný a trpělivý průvodce při sebepoznávání sám sebe v rámci interakce s druhými. 

Energie švestky je nám podporou vnímat, kdy v rámci vztahů zrazujeme sami sebe a místo sebe-rozpoznávání a sebe-respektu dáváme vinu za to, jak se cítíme nebo jak co v rámci vztahů prožíváme, druhým.

Energie švestky napomáhá ozdravit mezilidské vztahy – napomáhá vám ozdravit vztah k sobě samému, vnímat, kdy zrazujeme sami sebe a jednáme způsobem, kterým jdeme proti sobě nebo chceme svým jednáním nějak ovlivnit to, jak se bude chovat druhý – například s někým jsme proto, že se obáváme být sami, obáváme být sami sebou, říci otevřeně svůj pohled na něco, chceme mít klid nebo sami nejednáme otevřeně nebo v souladu se sebou ve snaze dostat druhého tam, kam chceme, získat skrze něj to, co chceme atd. (ano, někdy není vůbec snadné si toto přiznat…)

Esence švestky napomáhá vnímat to, co my sami různě šmodrcháme ve vztahu k druhým. Kdy my sami tvoříme podmínky, skrze které například s sebou necháváme manipulovat, kdy my sami jednáme na základě nějakých svých emočních otisků a tyto situace spolutvoříme.

Stejně jako všechny dary Země nám může i švestka napomoci vnímat, čím si sami sobě bráníme celistvosti. Stačí se jí otevřít srdcem a pustit se představ, jak něco má být nebo přesvědčení, že jsme to přeci my, kdo je v právu. Nejenže jde vždy o spolutvorbu, ale někdy je také velmi tenká hranice mezi tím být manipulován a sám manipulovat…

Esence švestky vás v tomto tématu může podpořit z úrovně jednoty a energií srdce a Země ♥

Mohu připravit stromovou esenci Švestka, švestkovou esenci Srdci nebo stromový šperk ze švestky ze zahrady Rozkvést ♥

Na fotce barevný otisk k švestkové esenci Srdce a jeden ze stromových šperků tvořených na míru, tento právě ze švestkového dřeva.

You may also like

Leave a Comment