Co živí vaší (dračí) sílu?

by Petra

Díky on-line kurzu Spojit s esencí svého Srdce jsem i já mnohem jasněji a i pro mou mysl srozumitelněji uchopila to, co o čem je ona dračí síla. Máme jí v sobě všichni, jde o ryzí životní sílu, ale u každého je zkrátka trochu jinak strukturovaná a její napojení na nás odpovídá našemu základnímu energetickému nastavení – tedy tomu, jak odpovídá našemu limbickému otisku, tak esenci našeho Srdce.

Zásadní vliv na nás, naše vztahy a celá náš život má to, co naší (dračí) silu živí, co je jejím motorem, co v nás za ní stojí.

Jsou to limbické (emoční) otisky, různé naučené nebo hluboko vryté vzorce myšlení a chování, na základě kterých jednáme? Nebo jsme otevřeni vnímat, kdy jsme pod vlivy těchto otisků a vzorců je a otevíráme se tomu spojit se s esencí svého Srdce?

Nyní vím, že dračí oči nejsou jen pro lidi – draky. Mohou být pro kohokoli, kdo v sobě cítí vedení spojit se se svou silou skrze své Srdce. Je jedno, v jaké konkrétní konzistenci je vaše životní síla – vždy to odpovídá vašemu základnímu nastavení pro tento život. Jak však tuto sílu využíváme, záleží na tom, co v nás jí živí.

Limbické otisky v nás aktivují vzorce chování vyplývající z nepřijetí svého limbického otisku. Limbický otisk nechtějte přepsat. Vnímejte jeho poselství, jeho dar. Skrze něj se totiž propojujeme s esencí svého Srdce. Skrze něj se napojuje naše (dračí) síla na energetický vzorce našeho srdce ♥

You may also like

Leave a Comment