Krystaly – závislý nebo svobodný vztah?

by Petra

Vědomí krystalů je ukotveno v jednotě, jejich esence je mimo dualitu. Tedy esence krystalů je mimo duální programy. Energie krystalů však může být duálně využívána – při práce s nimi v rámci duálních vzorců může být jejich energie podporou pro obě polarity. Záleží tedy na tom, jak se s nimi pracuje.

Jestliže s nimi pracujeme duálně, nejsme v propojení s jejich esencí, a pracujeme buď s energií kamene jako takového (kdy je možné krystaly programovat – opět záleží na tom jak a proč tak činíme) nebo pracujeme s bytostmi, které jsme si k nim vytvořili (proto je někdy tendence připodobňovat krystaly k nějaké bytosti s určitými vlastnostmi.)

Bytosti krystalů jsou nám také podporou, jen s nimi může být trochu svízel v tom, že jsme je k sobě navázali a dochází k určitým oboustranně závislým vazbám. To se může projevovat různě. Například i tak, že toužíme po dalších a dalších krystalech, ve smyslu – ten ještě nemám a tudíž musím mít, čím víc, tím líp, bez krystalu ani ránu a podobně.

Tím neříkám, že je nějak nebezpečné pracovat s krystaly, jen i k nim se váže řada duálních programů a na ně navázaných našich duálních očekávání. Krystaly nám, stejně jako například stromy a rostliny obecně, napomáhají v rámci duality i na cestě k Srdci, ale jako u všeho je dobré být otevřený rozlišovat, kdy na ně spoléháme tak nějak automaticky, a před přímým vedením svého Srdce se spíše vyhýbáme (stát se tak může, zejména jsme-li přesvědčeni, že to, jak něco fungovalo doteď, musí i nadále a že je třeba držet se vyzkoušeného – naopak nás čeká krok do neznáma a otevření se novému ♥)

Jestli se chcete propojit přímo s esencí krystalu, pusťte se všech představ o krystalech. Srdce vás může vést s nimi i na nějaký čas přestat pracovat – pustit se jich, abyste si uvědomili závislé vazby a odpojili se od nich.

Když se otevřete rozlišování toho, k čemu vás při práci s krystaly (nejen s nimi) vedou nějaké vzorce nebo nějak zaběhnuté struktury a názory, může se vztah s krystaly (nejen s nimi) dostat na novou úroveň – kdy už nejde o závislý vztah a neustálé dožadování se dotování energie zvenčí, a otvíráme se spolupráci s nimi v nových energií.. na úrovni esencí ♥

Na fotce auralit 23

You may also like

Leave a Comment