On-line kurz: Klíč k esenci Srdce

by Petra

Kurz Spojit se s esencí Srdce, kterým bylo možné projít v dubnu a květnu letošního roku se jmenoval podobně, šlo však převážně o videa s možností individuálních konzultací. Bylo to velmi intenzivní – i pro mě. Stejně jako navazující kurz Spolupráce s krystaly, který nás jinými cestami přivedl ke klíči 🙂 Kdo kurzy projít měl, prošel.

Nyní se všemi, s kterými to rezonuje, začnu volně sdílet Klíč k esenci Srdce. Souběžně s Klíčem začne vycházet volně i další „kurz“ – Spolupráce s dary Země. Celkově jinak a tentokrát ve formě článků. Přesné termíny nejsou dané , vše vyjde, kdy má, jak má, znáte to :-)

Otevřete se možnosti, která je nyní k dispozici nám všem.. Možnost vystupovat z duality se nyní otevírá každému, kdo je na to připravený. A takových lidí je velká spousta a čím více se spojí se svým Srdcem, tím se i více lidí stane připravenými udělat to samé.

A jestli vám někdo (ať někdo druhý nebo vaše vlastní ego) bude říkat, že to, co zde sdílím je nesmysl a nebezpečný blud, zkuste vnímat, co za tím je.. Co je za těmito názory a hlasy.. Promlouvá k vám takto – skrze druhé nebo skrze vaší mysl – vaše pravé Já nebo je to spíše něčím limitované nebo nějak zažité přesvědčení?

Buďte otevření rozlišovat, které názory, kterých se držíte nebo vás o nich přesvědčují druzí, vám jsou skutečnou podporou a které vám třeba někdy v minulosti v něčem pomohly, ale nyní se jich možná už máte pustit a energeticky se osamostatnit…

Buďte vnímaví, kdy tvoříte, živíte a jste závislý – uvnitř i vně sebe – na iluzorních či skutečných bytostech, po kterých požadujete, aby vám spojení se sebou samými nahrazovali.. Někdy je tato možnost skvělá, zejména, když z nějakého důvodu nemáme důvěru v sebe, uvědomujeme si, že jsme uvnitř nějakého energetického spletence a máme zamlžené vnímání, ale netvořte z toho závislé vazby a vzorce myšlení a chování.

Protože těmi si poté i bráníme znovu se napojit na své vnitřní božské vedení, svou esenci Srdce a ryzí přítomnost ♥

A nehodnoďme cesty jiných.. vnímejme v tom, co se nám nepozdává na ostatních, to své. Nechtějme nějak shodit druhé a vyzvdvihnout tím sebe. Otevřeme svá srdce a vstupme s důvěrou do stavu Srdce. Tím podpoříme nejvíc jak to jde i ty druhé.

Ať je vám Klíč k esenci Srdce inspirací ♥

You may also like

Leave a Comment