Květová esence z koruny lípy

by Petra

Včera jsem sbírala lípový květ z koruny velké lípy. Za běžných okolností se těžko dostanete ke květům, které jsou na těch nejvyšších větví koruny. Má to svůj důvod. Má svůj důvod, že některé dary Země jsou hluboko v Zemi nebo naopak velmi vysoko.

Země s námi sama sdílí, co je pro nás určeno. Ne vše sdílí dobrovolně.. někdy si přivlastňujeme i to, co není určeno nám, co má zde na Zemi jinou úlohu. Nemá smysl se za cokoli pranýřovat nebo si nevážit čehokoli, co využíváno nějakým způsobem je, spíše se otevřít vnímání, kam nás směruje naše Srdce i Srdce Země. Otevřít se propojení se Zemí na úrovni energie Srdce.

A právě o tom je lípová květová esence z koruny lípy… Z části lípy, ke které nebyl mnoho let přístup. Nám lidem a příští rok také nebude, protože příští rok už nepokvete… Jde o vyvrácenou lípu pád metrů od zahrady Rozkvést, těsně vedle studánky, kolem které téměř denně chodím s Timmem.

Včerejší sběr byl úplně jiný než jakýkoli dřívější, kdy jsem sbírala květy z dolních větví. Stát přímo v koruně lípy byl opravdu nevšední energetický zážitek.

Přestože květové esence jinak nepřipravuji, zprostředkovávám přímo esence stromů, tentokrát jsem „musela“.. Poselství této padlé lípy není jen pro mě..

Esence bude k dispozici tak za 14 dnů, ještě o ní pak napíši více.. ♥

Zatím se můžete rozhlédnout kolem sebe… kolik darů Země, které máte u sebe pro radost nebo se záměrem spojení se sebou samým, jsou dary, které nám Země sama předala. Které vyrostly na povrchu Země, jsou volně přístupné na povrchu Země činností Země, žijí na Zemi nebo se na povrchu Země zkrátka přirozeně nachází ♥

You may also like

Leave a Comment