Konzultace

Jak jsem psala v článku “Návrat do Srdce”, vyvstala v mém životě situace, která byla prožívána velmi osobně. A právě díky tomu, že pro osobní já to bylo nechtěné, velmi nepříjemné a bolavé, došlo k otevření se mnoha poznáním.
 
Tím hlavním bylo to, co samozřejmě vím léta – a to, že nejde v podstatě o situaci jako takové, ale o to, skrze co jsou vnímané. Přestože jsem to věděla už předtím, ukázalo se, že dříve to byla spíše dovednost nazírat na svět přes pozitivní polaritu osobní mysli, než aby byl na vědomé úrovni rozpoznán rozdíl mezi vědomím osobní mysli a otisky duality a vědomím a otisky Srdce (Boha, Jednoty, Pravdy, Celku.. )
 
A právě ponoření se do negativní polarity osobní mysli a nepříjemných stav mi bylo velmi nápomocné v tom, aby se mi tím nabořil navyklý způsob vnímání a poznala, jak velmi zavádějící dokáží být pozitivní koncepty a programy a z nich generované pozitivní pocity emoce vztažené k nám jako osobě. Stejně tak jak jsou zavádějící i negativní koncepty a programy a z nich generované negativní pocity a emoce vztažené k nám jako osobě.
 
Poznala jsem, že nepříjemné šokové životní situace mohou být velkou milostí od života, protože dávají velkou příležitost prozřít a uvolnit se ze sevření osobní mysli, důležitosti “já jsem” vázané na osobu a rozkvést do vědomí Srdce.
 
Není to ale nezbytné. Někdy je úplně nejvíc vpustit k sobě neduální a neosobní pohled na to, co nyní prožíváte a zdá se, že jste do toho zapleteni a chvíli dole a chvíli nahoře, a že neduálně a neosobně se to prožívat a brát nedá. 
 
V případě zájmu si můžete objednat:
 
  • jednorázovou písemnou odpověď na konkrétní dotaz
  • dvoudenní písemný kontakt
  • hodinová telefonická konzultace, možno rozdělit do dvou po sobě jdoucích dnů po 30 minutách

Vždy včetně závěrečného grafického otisku Srdce pro danou záležitost.

Barevný otisk
630,-
Jednorázová odpověď
Písemná (e--mail, messenger,..)
900,-
Dvoudenní kontakt
Písemný (e-mail, messenger)
1.530,-
Telefonické spojení
mobil, skype,...
1.800,-

Na webu užívám cookies. Prohlížením stránek s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím Více informací

Ochrana osobních údajů & cookies