Esence Rozkvést

Naše božská esence v esenci ♥
Základ všech esencí Rozkvést je naše jedinečná esence - esence, jenž nás spojuje s vědomím Boha
Se stromy jsme spojeni skrze dech
Stromy jsou moji srdeční záležitostí. Stromové esence vznikají v propojení na vzrostlé stromy na zahradě Rozkvést ♥

Esence Rozkvést vznikají na úrovni Srdce, buď v propojení na esenci Srdce nebo esence energií, o které má dotyčný zájem (například konkrétního stromu, krystalu, různé specifické energie) a nesou tzv. otisky Srdce (informace, kódy).

JAK ESENCE SRDCE FUNGUJE?

Základem esencí je esence naše Srdce – esence našeho pravého Já, naší božské jiskry. Samozřejmě jsme s ní ve spojení stále, jen většinou ne vědomě a svým navyklým způsobem myšlení a nazírání na svět jednáme spíše pod vlivem tzv. limbického otisku.

Esence Srdce v esenci na nás působí svou energií jako takovou, která se dostává do našeho energetického pole “zvenčí”, čímž máme možnost zachytit její rezonanci . Důležitou (ne však nezbytnou) součást esence jsou éterické oleje, tedy určité aroma, které má pro mě zejména funkci přenosovou – esence je na aroma navázaná a skrze aroma a náš čich se dostává esence do propojení s limbickým – emočním centrem, tedy centrem emočních otisků. Právě emoční otisky nám drží v duálním vnímání a jsou jakousi energetickou bariérou pro spojení se Srdcem. 

Esence Srdce napomáhá zvědomovat připoutanost k duálním mentálním a emočním vzorcům a otiskům a jsou podporou při uvolňování svázanosti s nimi a otevření se svému Srdci – v přepisu limbického otisku a napojení na esenci svého Srdce. 

Esence Srdce může být zaměřená na konkrétní témata nebo záležitost, kterou řešíte nebo se v ní chcete otevřít energii srdce a propojit s esencí svého Srdce  Můžete také nechat zaměření a energetický potenciál čistě na svém Srdci.

Je možné zprostředkovat ryzí esenci Srdce (bez dalších energií a bez aroma) nebo aroma esenci Srdce, která může obsahovat také další esence z darů Přírody – stromové esence, krystalové esence, květové esence). V tomto případě případě tyto esence napomáhají otevřít se samotné esenci Srdce nebo jsou spolu se samotnou esencí Srdce podporou při přepisu limbického otisku

Samotný nosičem esence je většinou ovocný destilát nebo v případě ryzí esence možné zvolit bio jablečný ocet.

Ano, esence Srdce je možné esenci propojit s dalšími energiemi. Například ve spojení s konkrétním krystalem/šperkem může vzniknout krystalová/šperková esence Srdce, dále může být esence například rodinná, vztahová, dračí, vlčí. Esenci je možné propojit s čímkoli, k čemu vás vede Srdce nebo může být skrze Srdce propojeno. Může vzniknout i stromová esence Srdce – jde-li vám o konkrétní strom tedy například Esence Srdce Jabloň (jinak součástí esence Srdce mohou být i stromové esence v rámci otevření se esenci Srdce – více Stromové esence.)

Ano, je to možné. Mohu květovou esenci s esencí Srdce připravit nebo si můžete objednat ryzí esenci Srdce a přidat do vám míchaných květových esencí. 

Esence Srdce se skládá z:

  • ESENCE AURA – určená pro prostor aury a do prostoru

 5 ml lahvička s pipetkou.  Z esence Aura snadno připravíte aura sprej (1-2 kapky do vody) – 10 ml rozprašovač pro aura sprej získáte k základní sadě esence Srdce také. Dále můžete esenci Aura použít do flakonku nebo difuzéru. Esence aura není určena k použití na kůži.

  • TĚLOVÁ ESENCE – určená pro spojení s kůží

5 ml roll-on – použití na kůži, možno v propojení  na aroma-náramek nebo jakkoli jinak samostatně. Tělová esence je většinou aromaticky stejná nebo podobná,  ale dodané světelné informace souvisí s potřebami na fyzické úrovni – jak v rámci fyzického těla a tak hmotného světa a uzemnění obecně. 

Esenci Srdce je možné také propojit s květovou esencí (pracuji s Bachovo květovými esencemi i australskými květovými esencemi)

Otisky Srdce

Součást každí esence Srdce jsoutzv. otázky Srdce pro naladění na esenci skrze slova a jedinečný grafický otisk pro naladění na esenci skrze barvy a vizuální vjem. Je možné k esenci objednat grafickou malbu (4. obrázek)

Propojení
900,-
Základní sada
od 540,-+ Propojení
Esence samostatně
od 360,-+ Propojení

Na webu užívám cookies. Prohlížením stránek s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím Více informací

Ochrana osobních údajů & cookies