Esence Rozkvést vznikají na úrovni Srdce a nesou ryzí esence toho, s čím chcete skrze esenci propojit.

 

Základem esencí jsou otisky Srdce, jenž nesou světelné informace a kódy dodané vaší jedinečnou esencí Srdce. Esence může být doplněna stromovými, krystalovými a květovými esencemi, které napomáhají otevřít se samotné esenci Srdce nebo jsou spolu se samotnou esencí Srdce podporou při přijímání limbického otisku

Esence Srdce může být zaměřená na konkrétní témata nebo záležitost, kterou řešíte nebo se v ní chcete otevřít energii srdce a propojit s esencí svého Srdce  Můžete také nechat zaměření a energetický potenciál čistě na svém Srdci. 

Esence Srdce je možné esenci propojit s dalšími energiemi. Například ve spojení s konkrétním krystalem/šperkem může vzniknout krystalová/šperková esence Srdce, dále může být esence například rodinná, vztahová, dračí, vlčí. Esenci je možné propojit s čímkoli, k čemu vás vede Srdce nebo může být skrze Srdce propojeno. Může vzniknout i stromová esence Srdce – jde-li vám o konkrétní strom tedy například Esence Srdce Jabloň (jinak součástí esence Srdce mohou být i stromové esence v rámci otevření se esenci Srdce – více Stromové esence.)
 

K esenci Srdce je možné přidat květovou esenci pro vnitřní užití, jejíž součástí je také samotná esence Srdce.

JAK ESENCE SRDCE FUNGUJE?

Esence na nás působí svou energií jako takovou, která se dostává do našeho energetického pole. Důležitou (ne však nezbytnou) součást esence jsou éterické oleje, tedy určité aroma, které má pro mě zejména funkci přenosovou – esence je na aroma navázaná a skrze aroma a náš čich se dostává esence do propojení s limbickým – emočním centrem, tedy centrem emočních otisků. Právě emoční otisky nám drží v duálním vnímání a jsou jakousi energetickou bariérou pro spojení se Srdcem. 

Esence Srdce napomáhá zvědomovat připoutanost k duálním mentálním a emočním vzorcům a otiskům a jsou podporou při uvolňování svázanosti s nimi a otevření se svému Srdci – vnímat, myslet a jednat v propojení na esenci svého Srdce. 

V případě dotazů nebo zájmu o objednávku mě kontaktujte. Zde ceník služeb Rozkvést a galerie s ukázkami.

Esence Srdce se skládá z:

  • ESENCE AURA – určená pro prostor aury a do prostoru

 5 ml lahvička s pipetkou.  Z esence Aura snadno připravíte aura sprej (1-2 kapky do vody) – 10 ml rozprašovač pro aura sprej získáte k základní sadě esence Srdce také. Dále můžete esenci Aura použít do flakonku nebo difuzéru. Esence aura není určena k použití na kůži.

  • TĚLOVÁ ESENCE – určená pro spojení s kůží

5 ml roll-on – použití na kůži, možno v propojení  na aroma-náramek nebo jakkoli jinak samostatně. Tělová esence je většinou aromaticky stejná nebo podobná,  ale dodané světelné informace souvisí s potřebami na fyzické úrovni – jak v rámci fyzického těla a tak hmotného světa a uzemnění obecně. 

Esenci Srdce je možné také propojit s květovou esencí (pracuji s Bachovo květovými esencemi i australskými květovými esencemi)

Otisky Srdce

Součást každí esence Srdce jsoutzv. otázky Srdce pro naladění na esenci skrze slova a jedinečný grafický otisk pro naladění na esenci skrze barvy a vizuální vjem. 

Heading Title

Na webu užívám cookies. Prohlížením stránek s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím Více informací

Ochrana osobních údajů & cookies