Z duality k Srdci, k pravému já

Z duality k Srdci: Ametyst

Krystaloterapie z úrovně duálního vnímání

Ametyst je kámen, jehož energie odpovídá v dualitě zejména tématům přiřazených k 6. a 7. čakře. Můžeme tedy energii ametystu využívat v dualitě k posilování toho chtěného v těchto tématech nebo zeslabováním toho nechtěného.

Další možností je pomocí ametystu vnímat vzorce a programy, s kterými jsme se nějak ztotožnili, může tedy také napomáhat uvědomovat si je, jsme-li tomu otevřeni. 

Většinou se jedná u ametystu o programy, vzorce a myšlenkové struktury týkající se jemnohmotných energií.

Ametyst může pomoci zvědomit vzorce, se kterými jsme se ztotožnili a souvisí s vnitřní nedůvěrou ve schopnosti vnímat a porozumět jemnohmotnému světu, může pomoci uvědomit si, že se stále s něčím či někým porovnáváme a vnímáme u sebe nějakou nedostatečnost, když nevnímáme nebo vnímáme něco jinak než druhý, kterého považuje za vědomějšího, vyspělejšího, zralejšího… 

Ametyst může také pomoci vnímat programy, které zkreslují následnou interpretaci, tedy duálními programy obecně.

Krystaloterapie Srdce

Ametyst je, jako každý krystal i jiný dar Země, přímý zářič a portál Srdce – přítomnosti a vědomí jednoty. Krystal je stále ve stavu jednoty a svou energii vyzařuje neustále, stejně jako Slunce či strom. Nic před námi neskrývá, není třeba stát se něčím „víc“, aby s  námi sdílel svou energii naplno.  Energie ametystu je tedy naplno přístupná kdykoli a komukoli. Pomyslná zeď může být tvořena pouze z naší strany – na obou stranách polarizace (tedy je jedno, zda se považujeme za ty vědomější, pochybujeme, zda na něco jsme dost vědomí či si bráníme jinými programy)

Z úrovně Srdce je ametyst a šperky z něj ryzím portálem k jednotě a přítomnosti – v takovém případě od krystalu či šperku z něj nic neočekáváme, není naším záměrem něco měnit, vylepšovat, čistit, chránit atd., ale krystal či jeho energie v nějaké formě je součástí našeho tady a teď bez provázanost na duální programy. 

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *