Z duality k Srdci, k pravému já

Přijetí nejistoty – otevření se vnitřnímu zdroji klidu

Když půjdete cestou Srdce – což je symbolický název pro stav odosobnění se od duálních programů a spojení se se svým pravým já, mohou vás zaplavit různé pocity nejistoty způsobené právě oním odpoutáváním se od konkrétních forem, s kterými jste se nějak ztotožnili. Tyto pocity nejistoty jsou v podstatě velmi účinným mechanismem, jak nás udržet v duálním vnímání a v nějakém duálním programu. Duální programy nám dávají určitý pocit jistoty, naučíme se v rámci nich fungovat, získávat to, co chceme skrze různé duální hry o energie. Současně nás to ale odděluje od našeho Srdce, od našeho pravého já, od vnímání skrze Jednotu.

Tento barevný otisk není otiskem nějaké konkrétní esence Srdce, vznikl k tomuto tématu a může vám být podporou, když vás pocity nejistoty znejistí – je podporou tyto pocity přijmout, nechtít je v sobě potlačit, ale celému tomuto procesu odpoutávání se od duálních programů důvěřovat, důvěřovat samotnému Principu, Zdroji, Srdci v nás. Jste s ním stále ve spojení, i tehdy, když se cítíte bez podpory, ochrany – to vše jsou jen odrazy duálních vzorců, neztotožňujte se s nimi nebo přijímejte i stav, že to nyní je, jak je a současně se otvírejte tomu se této připoutanosti pouštět.

Netlačte na sebe, neshazujte se, neporovnávejte se s druhými – a když si uvědomíte, že právě to děláte, neviňte se za to. Nechte to skrze sebe projít. Netvořte za tím další domněnky, další pocity vinu, studu, vzteku na sebe nebo něco vnějšího… a když si uvědomíte, že opět právě to děláte, opět to nechte být.. Neulpívejte na tom, co nechcete, čeho se obáváte ani na tom, po čem toužíte a myslíte si, že to z vás udělá někoho lepšího.. 

Nehledejte jistoty, otevřete se tomu, co je za přijetím nejistoty – váš vnitřní zdroj klidu, jenž vás v každé situaci vede v souladu s vaší osobní cestou Srdce a tím i v souladu s Celkem ♥

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *