Nelibost k odlišným názorů a paralela s Covid 19

by Petra

Píši článek na téma Seberespektu, který souvisí s tím, o čem jsem psala v článku Osobní hranice tvořené světlem srdce a napadla mě zajímavá paralela s tím, co se nazývá pandemie Covid 19… 

K epidemie (jj, vím, epidemie je poněkud silný výraz..) Covid 19 se naše vláda postavila jako se staví epidemiologie. Stát je řízen podle jakéhosi čísla, podle grafů a výpočtů. Ztotožnila se s názorem, že to situaci vyřeší, to nás zachrání.

A je jim velmi nepříjemné, když se ozve protihlas, když někdo rozporuje jejich názor na věc tím, že na to řekne názor z jiné úhlu pohledu – mimo tunel epidemiologie… Dokonce žádají, aby se k současné situaci nevyjadřoval nikdo, kdo není epidemiolog, protože pak to prostě celé nesedí 😉 . Oni nechtějí, aby to někdo rozporoval, oni chtějí, aby to lidé vzali jako fakt a řídili se tím, co nařizují, o čem jsou z nějakého důvodu přesvědčení, že je ta správná cesta a tečka! Jaképak jiné názory, jiné možnosti, individuální přístup 😉

Odlišný názor se nelíbí, když máme strach, že nabourává důvěryhodnost toho našeho, s kterým jsme se ztotožnili, jsme v nějakém názorovém tunelu a chceme, aby ho i ostatní vnímali jako to pravé i pro ně a řídili se tím, co tomu názoru odpovídá. 

A úplně stejné je to na osobní úrovni. Když si totiž někdo vyslechne  odlišné názory na nějakou věc, je možné, že i když doteď zastával nějaký, že se otevře tomu, že to může být i jinak nebo ještě jinak a když po hlavě neskočí do nějakého předpřipraveného tunelu, může nás ho vést k tomu vnímat to, co v daném vyhovuje jemu, jeho aktuálnímu stavu, situacie, jeho potřebám. Povede ho to k sobě. Ne k následování něčího názoru, ale objevení vlastní cesty v něčem. 

Vláda nechce, aby byli slyšeni ti, kteří mají na covid 19 nebo jejich daná opatření jiný názor.. Chtějí poslušnost, chtějí, aby bylo  následováno to, k čemu oni nějak a z různých důvodů dospěli… Jde jim o určitou nadvládu, kontrolu, moc.. Kdyby tomu tak nebylo, byli by otevřeni ty jiné názory vnímat… naslouchat jim… společně s nimi utvářet prostor, kde je možné, aby se respektovali různé názory, potřeby, možnosti a cesty..To samé se děje na úrovni osobní a v mezilidských vztazích.. Jen u sebe to příliš nechceme vidět… a zlobíme se, když někdo vyjádří názor, který je odlišný od toho našeho… Proč asi? Posviťme si svým srdcem na naše vlastní zdi a tunely… a neviňme druhé za to, jak se cítíme, mějme odvahu postavit se tváří tvář svým vlastním stínům.. spojme se v nich se svým srdcem.. Tím pro sebe i změnu na úrovni společnosti uděláme nejvíc ♥ 

Foto Moni Hruška ♥

You may also like

Leave a Comment