Poselství Srdce a darů Země, Z duality k Srdci, k pravému já

Splynutí…

Lidské vědomí prochází svým vývojem. Nejdříve nás temnota ovládá. Postupně nás to vede k určitému odstupu, kdy se snažíme temnotu nějak uchopit, získat nad ní moc nebo se od ní oddělit svou myslí.

Pak jí otevřeme své srdce a dojde ke splynutí s ní v Jedno v našem nitru..

Pojem splynutí si však ve vědomí oddělenosti se od temnoty vyložíme jinak, než ve stavu vědomí Srdce. Co je splynutí, nelze sdílet slovy. Každý z nás k tomu dochází skrze své Srdce a své jedinečné prožitky…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *