Poselství Srdce a darů Země

Vyzařovat klid, mír,..

Všímejte si, jak reagujete na různé situace, a co vás z vnitřního klidu dostává. Učte se přijímat život, jaký je právě nyní a převezměte zodpovědnost za to, jak se cítíte.

Čím více je stav vnitřního klidu závislý na tom, jak se právě chovají druzí nebo jaké jsou momentální vnější okolnosti, tím vrtkavější může být.

Neviňte z toho, jak se cítíte, druhé nebo vnější okolnosti. Buďte otevřeni tomu, k jakým změnám vás to, co prožíváte, vede.

Možná máte přestat být neupřímní k sobě i ostatním a vyjadřovat se více autenticky. Možná máte integrovat nějaký svůj stín a uzdravit tím nějaké vnitřní zranění. Možná se nemáte nechat měnit dle představ druhých. Možná máte přestat měnit druhé dle těch svých.

Neklaďte podmínky tomu, za jakých okolností je možné klid a mír vyzařovat. Vnímejte, čím uvnitř vás si bráníte klidem a mírem být.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *