Spojit se s esencí darů Země

by Petra

Všechny dary Země s námi mohou komunikovat, být s námi v interakci. Vlastně se tak děje na určité úrovni vždy. Jestli vám jde o spojení se s nimi na úrovni Srdce, na úrovni esence daru, je třeba se pustit všech představ o nich…

Stejně jako dáváme různé nálepky sami sobě a druhým, děláme to samé i darům Země. A přes tyto nálepky je vnímáme a také očekáváme, že na nás skrze tyto nálepky budou mít vliv. Například s téměř všemi krystaly (nejen těmi) je možné se spojit na úrovni bytostí, které si k danému druhu stvořili lidé . Buď přímo my sami nebo nebo někdo jiný a my se na danou bytost jen napojili.

Někdy nám právě to může velmi pomoci – jestliže vám někdo řekne vezmi si tento krystal, zhmotnění tvých přání ti půjde levou zadní, tak to možná ve skutečnosti nebude tak žhavé, ale opravdu vám ten krystal může pomoci v tom vnímat některé aspekty této záležitosti jinak než dosud a to může vést k tomu, že se některé věci pohnou, uleví se nám a podobně.

A to je někdy pomoc veliká. Komplikovat se to může, když si začneme na tuto podporu zvykat, tvořit si na určité energetické pouto k čemukoli, co nám na jednu stranu může někdy být pomocí, když jsme příliš vzdáleni své vlastní síle, na druhou stranu to může být překážka ve spojení se svým zdrojovým Já, s esencí svého Srdce.

Jinými slovy někdy nám dary Země napomáhají nahradit naše vlastní napojení na svůj Zdroj a někdy se spoléháním se na jejich podporu vzdáváme své vlastní síly.

Samotné esence darů Země nás směrují k samostatnosti, k osvobození. Ale trochu jinak než jsme si to my lidé nalinkovali. Lidmi stvořené bytosti darů Země pomáhají, ale může v rámci toho dojít k oboustranně závislému vztah – to je potom takový ten stav, kdy musíte mít u sebe stále alespoň „něco“, jinak se cítíte nesví nebo je tendence hromadit další a další například druhy krystalů nebo zvyšovat počty těch, co už máte (ve smyslu – krystalů není nikdy dost) a podobně.

V propojení na esence darů Země jsme na úrovni neduálního vnímání světa, ale tím i na úrovni svobodného a respektujícího vztahu. A respektovat dary Země je i o tom, respektovat jejich úlohu, respektovat samotnou Zemi. A přestože například mnoho krystalů by Země sama nevydala, ty které jsou nějakým způsobem ze Země vytěženy, mohou být nápomocny v tom spojit se se svým Srdcem (naší jedinečnou božskou esenci) i se Srdcem Země – a tím i součástí změny nazírání na úlohu a spolupráci s dary Země. Otevřete se esencím darů Země ♥

Na fotce šperk z auralit 23, krystalová esence a stromový krystal.

You may also like

Leave a Comment