Stromové šperky Rozkvést

by Petra

Stromové šperky Rozkvést jsou šperky ze stromů na naší zahradě. Každý strom má trochu jinou energii, i když se jedná o jeden druh. Ovlivňuje to jak samotná energie konkrétního stromu, tak i okolní flóra a fauna a vše do prostoru, kde se nachází, zasahující. Jsou zde z ovocných stromů jabloně, švestky, třešně, hrušky. Z listnatých lípy, břízy, ořešáky, javory, duby, kaštany, buky, hlohy, lísky, bezy, habry, topoly, jasany. Z jehličnatých borovice, modříny, smrky, jedle, je zde například i keřový tis a stromová túje. Více o zahradě Rozkvést si můžete přečíst zde – Stromové esence Rozkvést.

Ze všech těchto stromů může vzniknout stromový šperk, nejčasněji to bude asi z nějaké části, kterou nám uvolní sám strom, tedy z nějaké spadlé či uschlé větvičky. Můžete si zvolit druh stromu, můžete si nechat připravit také šperk ze stromu, které zvolí vaše Srdce bez vaší konkrétní volby. 

Mezi rostlinami – tím samozřejmě i stromy – a lidmi existuje velmi úzký vztah. Základní propojení stojí na procesu fotosyntézy, při které u rostlin vzniká kyslík, který je pro naše přežití nezbytný. Na druhou stranu naším dýcháním vzniká zase oxid uhličitý, který je nezbytný pro přežití rostlin. Rozdíl je pouze v tom, že my bychom bez kyslíku, který produkují rostliny, nepřežili, rostlinám by stačil oxid uhličitý z atmosféry ;-) Dalším faktem je, že rostliny tvoří 99% biomasy Země a v podstatě veškerá naše přírodní potrava pochází z rostlin nebo ze zvířat, jež se živí rostlinami (nebo taková zvířata loví).

Rostliny jsou stále a přímo propojené se Zdrojem i Zemí a jejich vědomí je ukotvené v Jednotě.  Rostliny jsou organismy vysoce vnímavé a citlivé, které dokáží zpracovávat informace a být v interakci jak mezi sebou tak se svým okolím. Všechny buňky vyzařují tzv. biofotony, kterým se také říká světelné paprsky, světelné informace nebo jednoduše světlo, jenž propojuje vše, co je a skrze které komunikujeme na různých úrovních.

Díky rezonanci a vibrační povaze světla, vůní a zvuků nám mohou rostliny v různé podobě pomoci harmonizovat se na úrovni těla fyzické, mentální i emoční. Dokáží nás pozvednout na duchu a pomáhají projasnit a zjemnit naše vnímání – vnímat, co je úroveň duálního vnímání a pomoci otevřít nás vnímání skrze Jednotu, skrze Srdce.  

Rostliny jsou stále otevřeny nám být podporou na cestě k Srdci i být součástí naší cesty Srdce. 

Základem stromových šperků Rozkvést jsou větvičky případně i jiné části stromů, jsou uchycené tak, aby energie větvičky mohla volně proudit – dýchat. Může být doplněna krystalky.

Jejich podstatou není měnit nás nebo druhé dle našich představ a přání. Jsou jemnou podporu vnímat rytmus vlastního Srdce, otevírat svou mysl vnímání z úrovně Jednoty, mimo duální vzorce a programy, propojit se se svým pravým já… ♥

Šperk na obrázku je větvička břízy doplněná několika malými broušeným krystalovými korálky. Na barevném otisku je skrze barvy vyobrazeno, jak se šperk mění, když je samotný a když je propojený skrze Srdce s konkrétním člověkem, tedy je s ním v interakci, která by byla u každého člověk jiná, vždy odpovídá konkrétním energetickým potřebám či světelným informacím, které jsou skrze interakci předávány.

Stromový šperk mohu v případě zájmu připravit k esenci Srdce za cenu 360,- včetně barevného otisku, samostatně za 720,-. V případě zájmu mě kontaktujte.

You may also like

Leave a Comment