Osvobodit (se skrze) vztah – vztahové stromové šperky

by Petra

Většina vztahů může projít na cestě k srdci menším či větším zemětřesením, kdy cítíme velké oddělení od druhého nebo jsme na houpačce, kdy se chvíli může zdát, že jsme si tak blízcí až jsme v sobě vpiti a vmžiku nás to od sebe může odmrštit a my máme pocit, že není žádné společné cesty dál, aby to současně i nebolelo… A je v podstatě jedno, o jaké vztahy jde, netýká se to jen vztahů partnerských.

Vztahy jsou velkými pomocníky v poznávání sám sebe a spojování se se svým Srdcem, protože právě to, jak vnímáme druhé a vztahy s nimi, je nám tím nejvěrnějším zrcadlem do hlubin sebe samého. 

A co si budeme povídat – do těch hlubin nemusí být nejdříve nikterak příjemný pohled. Na první pohled v nich je totiž to, co vidět nechceme, to na co když se podíváme, tak nás bolí, za co viníme sebe či druhé, to, za co se stydíme.

Na ten druhý pohled – když se odvážíme svými hlubinami procházet – zjistíme, že je to zároveň i hlubina plná pokladů – naší podstaty a naší síly.  A tak když se rozhodneme přestat před svými hlubinami utíkat a jít skrze ně k Srdci, má to samozřejmě vliv i na naše vztahy. 

Jestli vám někdy dávalo smysl nechat se vmanipulovat do něčeho, co jste nechtěli, například ze slušnosti, z podmíněné lásky, z vděku či ze snahy udržet si něčí přízeň, cestou k Srdci vám to smysl přestane dávat. Jestli vám někdy dávalo smysl snažit se druhého jakkoli manipulovat do svých představ nebo svalovat z něj za cokoli vinu, cestou k Srdci vám to přestane dávat smysl. Zjistíte, že vše již bylo prožito ze všech stran. Není koho obvinit, aniž byste současně nevinili i sami sebe. A zjistíte také to, že jediná cesta ke svému pravém já vede přes odpuštění a odpoutání se od všech pocitů křivd a vin. 

Ať prožíváte ve svých vztazích cokoli, pusťte se her o energie. Jak se jich pustíte vy, druhý si nebude mít s kým hrát. A možná..  a možná  zjistíte, že ani on už je hrát nechtěl, jen nevěděl, že je možné s nimi přestat… A nebo ne. Nebo jen máte vy říci ne manipulativním hrám. A zůstat otevřený lásky. Neukončovat vztahy, ale ukončovat ony hry. A to je rozdíl. Nehrát si na toho, kdo může prásknout dveřmi nebo druhého za dveře vykázat.

Ale otevřít se osvobození skrze vztah a osvobodit vztah skrze sebe..

Vztahové stromové šperky a esence Srdce nesou energii vzájemného spojení na úrovni Srdce a jsou podporou při obnově vztahu při cestě k Srdci ♥

You may also like

Leave a Comment