Krystalové esence Rozkvést – otevřít se esenci krystalu i Srdce

by Petra

Spolupracovat s krystaly lze různě. Jak s nimi spolupracujeme, odpovídá našemu vnímání, které může být duální a neduální. Oboje má zde na Zemi své místo a každého to povede směrem, který odpovídá tomu, jakými zkušenostmi má projít a jaké úlohy zde v rámci svého vlastního vývoje nebo spolutvorby s druhými na Zemi v tomto životě má.

Jestli u někoho převažuje duální vnímání, i s krystaly bude pravděpodobně pracovat duálně. Pak i jeho záměry při práci s nimi budou vyplývat z duálních vzorců a bude se pomocí energie krystalů snažit ovlivnit to, co odpovídá danému vzorce, tedy posílit námi požadovanou polaritu nebo zeslabit tu nechtěnou. 
Jestli u vás převažuje neduální vnímání, i s krystaly vás to pravděpodobně povede spolupracovat neduálně, tedy spolupracovat s jejich esencí, která je – stejně jako esence našeho Srdce – ukotvena v jednotě. Poté nám jsou buď přirozenou podporou při rozlišování toho, kdy jsme pod vlivem nějakého duálního vzorce nebo jde o spolupráci na úrovni srdce, tedy esence krystalu a naší esence Srdce.

Esence Rozkvést jsou podporou pro ty, kteří se ukotvují v neduálním vnímání nebo na úrovně srdce s krystaly spolupracují – esence nesou skrze aroma buď čisté energie krystalu (šperku) nebo další rezonující energie z rostlinné říše (stromové a květové esence).

Na fotce flakonek pro esenci se zeleným granátem a osobní barevný otisk k této konkrétní esenci Srdci.

You may also like

Leave a Comment