OTEVŘÍT SE POSELSTVÍ KRYSTALŮ SRDCEM

by Petra

Otevřete-li se krystalům srdcem, začnou s vámi sdílet poselství, která odpovídají energii srdce a bytí na Zemi v celistvosti a harmonii – se sebou samým, s druhými i s planetou Zemí. Velmi se pak může změnit i pohled jak na to, jak spolupracovat s krystaly, které máme doma nebo které jsou již někde v oběhu a dostanou s k nám, tak i pohled na to, zda mají být krystaly vůbec ze Země dostávány. Existuje spousta vysvětlení, kterými obhajujeme to, že se tak děje. Na některé se zdá, že není ani co říci – to ale ani není třeba.

Stačí se na toto téma naladit svým Srdcem nebo se naladit na Srdce Země či přímo na esence krystalů. Samy krystaly s námi láskyplně sdílí svou energii a tím nám napomáhají spojit se se svou esencí Srdce a přestat být závislý na jejich podpoře a napojit se na své Srdce. Samy krystaly nás vedou začít s nimi spolupracovat z jiné úrovně vnímání. A dost možná i bez drancování přírody. Tím neříkám, že se nemáte těšit z krystalů nebo šperků nich, ale otevřít se jejich ryzímu poselství. Abychom ho však zachytili, je třeba se pustit všech představ s krystaly spojenými, kdy kolem nich naše mysl vytvořila spletitou síť přesvědčení a iluzí vycházející z toho, že my sami jsme odpojeni od svého vlastního Zdroje, od esence svého Srdce, od vědomí Boha v nás. 

Spolupracujte s krystaly, jak s vámi nyní ladí a vyhovuje. Není špatný a dobrý způsob. Když se otevřete vnímat to, kam vám v tomto (nejen v tomto) nyní vede vaše Srdce, mohou se také různě proměňovat způsoby spolupráce s nimi i možnosti, které se nabízejí a odpovídají jak energiím esence našeho Srdce, tak esence krystalů a všech dalších darů a projevů matky Země a změnám, které nastávají ♥

Krystalové šperky Rozkvést vznikají na míru a v míru :-), v propojení na konkrétní krystal(ky) a esenci Srdce, nesou buď osobní otisky Srdce nebo otisky vyplývající z propojení na úrovni esencí (esence krystalů a esence Srdce). 

Na fotce šperk z Auralit 23 na míru.

You may also like

Leave a Comment